wsteczzurück

Kurs języka niemieckiego dla dorosłych

 

Zajęcia prowadzone przez absolwentkę wydziału slawistyki na uniwersytecie w Innsbrucku mgr. Katarzynę Sobiecką, odbywają się całorocznie (z wyjątkiem lipca i sierpnia) w pomieszczeniu parafialnym kościoła St. Pirmin, Radetzkystraße 51 w Innsbrucku

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres emailowy naszego stowarzyszenia: polonia.tirol@ikbnet.at lub pod  numer telefonu 0650 2069791.

  Counter