wstecz

 

Nasza historia 

 

 

Związek nasz jako tyrolska grupa regionalna Związku Polaków w Austrii "Strzecha" powstał nieoficjalnie w roku 1975 z inicjatywy Polakόw osiadłych na ziemii tyrolskiej (prawomocny zapis w rejestr organizacji w Austrii nastąpił dopiero w roku 1986). Jego pierwszym prezesem był ś.p. Zbigniew Kluska.

W jego pracy wspierali go wówczas Krystyna Kramer, Władysława Nowak, Czesława Schubert, ś.p. Karol Nowak i wielu innych. Z sentymentem wspominamy nasze pierwsze, jeszcze nieregularne spotkania w kawiarni „Olimpia“, bądź w hotelu „Penz“ w Innsbrucku. 

Kolejni nasi prezesi Wiktor Pałucki i Anna Schneider wydatnie przyczynili się do rozkwitu naszej małej polskiej społeczności w Tyrolu.

Zawsze w naszej pracy pomagali nam polscy księża, studenci wydziału teologicznego tutejszego uniwersytetu. To dzięki ich zaangażowaniu od końca lat 80-tych najpierw w kościele „Allerheiligen“, a następnie w kościele Jezuitów w Innsbrucku w co drugą niedzielę miesiąca odbywają się msze św. w języku polskim.  Lata 90-te to początek wzmożonej aktywności kulturalnej naszego związku. Gośćmi naszymi byli między innymi takie sławy jak Jan Pietrzak czy Krzysztof Kolberger. Wtedy też zainaugurowaliśmy organizację „Balu Polskiego“, który stał się stałym punktem naszej działalności i cieszy się coraz większym powodzeniem nie tylko wśród miejscowej Polonii. Zorganizowaliśmy też koncerty z udziałem nie tylko artystów z Polski, ale również naszych, tutejszych, na codzień pracujących na scenie „Landestheater“ w Innsbrucku. Nie zapominamy też o naszych najmłodszych, co roku odwiedza ich Św. Mikołaj. Na koniec pragniemy podkreślić pomocną dłoń władz tyrolskich, a zwłaszcza wice-burmistrza miasta Innsbrucka Dipl- Ing. Eugena Sprengera ze wspaniałą małżonką Marylą, jak również burmistrza gminy Kematen Horsta Unterpertingera, bez których pomocy wiele naszych przedsięwzięć nie odbyło by się z należytą im okazałością.

Początkiem roku 2006 pod nową nazwą "Stowarzyszenie Polonii w Tyrolu" przeistoczyliśmy się w samodzielną organizację polonijną.

Nasze spotkania poprzedzane mszą św. odbywają się w drugą niedzielę miesiąca w salach „Begegnungszentrum“ w Innsbrucku.                                              

 

Counter