wstecz

 

Opłaty  

 

Roczne składki członkowskie:

-       pracujący                                                                                            15

-       niepracujący, emeryci i studenci                                                        11

Za czesne za salę spotkań                                                                  10

Napoje, ciasto i piwo na spotkaniach niedzielnych                   wolne datki   

      

 

Counter