wstecz

 

 

 

Nasze cele

Pielęgnowanie polskiej tradycji wśród Polonii w Tyrolu

Rozpowszechnianie kultury polskiej w Tyrolu

Działania w celu aktywizacji i integracji Polonii w Tyrolu

Popieranie wszelkich inicjatyw zbliżających do siebie narody polski i austriacki

Dbanie o dobre imię Polski i Polaków w Austrii  

 

Nasz Statut  

Członkowie Stowarzyszenia Polonii w Tyrolu dzielą się na:

członków zwyczajnych

członków nadzwyczajnych

Każda z tych dwóch grup ma określone prawa i obowiązki

Do praw członków zwyczajnych stowarzyszenia należy:

prawo wyborcze

udział w inicjatywach zamkniętych

możliwość podejmowania oficjalnych inicjatyw w imieniu całego stowarzyszenia

korzystanie z ulg podczas niektórych inicjatyw otwartych

Do obowiązków członków zwyczajnych stowarzyszenia należy:

przygotowanie stałych i niedzielnych spotkań w ciągu roku

pokrycie rocznych składek

opłata za poczęstunek na spotkaniach niedzielnych

opłata za czesne na lokal, w którym odbywają się spotkania 

Do praw członków nadzwyczajnych należy:

udział w comiesięcznych spotkaniach niedzielnych

udział w inicjatywach otwartych

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

opłata za poczęstunek na spotkaniach niedzielnych

opłata za czesne za salę, w której odbywają się spotkania niedzielne

Inicjatywy zamknięte to:

spotkania wigilijne i wielkanocne  

zebrania sprawozdawcze i wyborcze

Inicjatywy otwarte to:      

spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii

wspomnienie poległych i zmarłych na cmentarzach w Tyrolu

Mikołaj dla dzieci

grill – majówka poprzedzana polową mszą św.

wycieczki

Bal Polonii

Spotkania niedzielne to:

msza św. w kościele St. Pirmin jako część regilijna

spotkanie w sali parafialnej jako część świecka 

Członkowie stowarzyszenia maja prawo wnoszenia inicjatyw, które muszą być przyjęte większością głosów (wymagana ilość głosujących: przynajmniej 50% wszystkich członków zwyczajnych).

Głosowanie może odbyċ się na spotkaniach niedzielnych i zamkniętych.

Wszelkie inicjatywy firmowane imieniem stowarzyszenia muszą być zatwierdzane przez jego zarząd. 

 

Wydatki  

Stowarzyszenie musi pokryć następujące koszta:

czesne za salę spotkań

za poczęstunek na spotkaniach zamkniętych

za niektóre spotkania otwarte takie jak spotkania niedzielne (kawa, herbata, piwo i ciasto), wspomnienie zmarłych  (wiązanki i znicze), spotkania z przedstawicielami Ambasady RP w Austrii (czesne za salę i poczęstunek), Mikołaj dla dzieci (paczki), grill – majówka (napoje), darowizny na cele charytatywne, upominki okolicznościowe itd..

Na podstawie opracowania SJ Karola Tomasza Giedrojcia.

  Counter